Aproin Digital 145 / Rehabilitación edificio Ferrería, 8  

Rehabilitación de edificio para vivienda unifamiliar. A Ferrería, 8. Vigo

Arquitectos

Ramón Viéitez Rodríguez

Alberto Cebral Loureda

Fallo del jurado

Pola habilidade na incorporación da luz cenital como elemento conformador da vivenda, coa dificultade engadida da mínima e singular morfoloxía da parcela nun entorno moi consolidado dun casco histórico.

Memoria

Rehabilitación de edificación tradicional no casco vello de Vigo. Ten a singularidade dunha planta moi pequena e dunha xeometría en "cuña".

Resolvimos o proxecto coa colocación de unha escaleira no medio da planta para distribuir a ambolos dous lados do embarque/desembarque e cunha triple altura en forma de patio interior para recoller toda a luz do sur e introducila ata o semisoto.